Kan jag äta lakrits när jag är gravid?

En fråga som ofta ställs är om man kan äta lakrits när man är gravid. I Livsmedelsverkets artikel Glycyrrhizinsyra kan man läsa att ”om man äter mycket lakrits under en längre tid kan det ge skadliga effekter. Till exempel kan saltbalansen i kroppen rubbas, man kan få ödem – en onormal ansamling av vätska i kroppen – högt blodtryck, viktökning, hjärtproblem och huvudvärk.”

Livsmedelsverket skriver vidare att ”några gränsvärden för glycyrrhizinsyra finns inte” och att ”Känsligheten varierar mycket från person till person. Personer med högt blodtryck, hjärtfel, njursjukdomar samt gravida är möjliga riskgrupper.”

Livsmedelsverket ger inga tydliga rekommendationer, men det står så här: ”Människor är olika känsliga för glycyrrhizinsyra och därför också för lakrits. Men mycket tyder på att det finns risk för biverkningar hos känsliga personer som regelbundet äter cirka 50 gram lakritsgodis eller mer per dag. 50 gram lakritsgodis motsvarar ungefär 100 milligram glycyrrhizinsyra per dag.”

Jag tolkar det som att alla, och särskilt den som är gravid, bör hålla sig under 50 gram lakritsgodis per dag i snitt. Och den som vill vara extra försiktig håller sig förstås långt från det – varför inte begränsa sig till att äta lakrits enbart som lördagsgodis till exempel?

 

Vill du veta mer om lakrits? Gå gärna till startsidan lakritslaban.se och börja botanisera. Smaklig läsning!

// Lakritslaban

Pin It on Pinterest

Share This